دانلود درایورها

در این جا می توانید درایورهای چاپگر جی اند بی را دریافت نمایید.

ممکن است نیاز داشته باشید

آموزش بررسی نسخه دستگاه

وارد منو شوید.

منوی شماره 1 مشخصات سیستم را انتخاب نمایید و کلید جهت چپ را بفشارید.

نسخه سیستم عامل قابل مشاهده است.

درایور چاپگر چندمنظوره 1403DNW جی اند بی
اندازه: 162mb
نام فایل: Driver1403dnw.rar
  دانلود
درایور چاپگر تک منظوره 1402DN قبل از نسخه 3.46
قبل از دانلود نسخه دستگاه خود را چک کنید.
اندازه: 138mb
نام فایل: Driver1402dn.rar
  دانلود
درایور چاپگر تک منظوره 1402DN بعد از نسخه 3.46
قبل از دانلود نسخه دستگاه خود را چک کنید.
اندازه: 113mb
نام فایل: 1402DN-346.rar
  دانلود
درایور چاپگر چند منظوره 1401DNW جی اند بی
اندازه: 45Kb
نام فایل: Driver1401_dnw.rar
  دانلود
درایور چاپگر تک منظوره 1400DN جی اند بی
اندازه: 45Kb
نام فایل: Driver1400printer.rar
  دانلود
درایور چاپگر تک منظوره 1399N جی اند بی
اندازه: 45Kb
نام فایل: Printer 1399-driver.rar
  دانلود
درایور چاپگر چند منظوره 1398NW جی اند بی
اندازه: 45Kb
نام فایل: Driver1398NW.rar
  دانلود
سایت در حال به روزرسانی است: مشاوره و خرید: ۴۵۴۱۲۰۰۰-۰۲۱