فرصت های شغلی

در کنار متخصصین پارس مدرن با ما همراه شوید.

موقعیت های استخدامی

منشی و مسئول دفتر

شهر تهران | دارای مدرک روابط عمومی یا رشته های مرتبط | حداقل 2 سال سابقه کار
تاریخ انتشار: دی ماه 1402 فرم استخدام

کارشناس پشتیبانی فروش

شهر تهران | کارشناسی مدیریت یا رشته های مرتبط | دارای سابقه کار
تاریخ انتشار: دی ماه 1402 فرم استخدام

کارشناس مرکز تماس

شهر تهران | فن بیان قوی و روابط عمومی بالا | حداقل 2 سال سابقه کار
تاریخ انتشار: دی ماه 1402 فرم استخدام

حسابدار

شهر تهران | کارشناس حسابداری | حداقل 2 سال سابقه کار
تاریخ انتشار: دی ماه 1402 فرم استخدام

کارشناس فروش

شهر تهران | کارشناس مدیریت بازرگانی و رشته های مرتبط | حداقل 2 سال سابقه کار
تاریخ انتشار: دی ماه 1402 فرم استخدام
سایت در حال به روزرسانی است: مشاوره و خرید: ۴۵۴۱۲۰۰۰-۰۲۱