همکاری با ما

جهت همکاری با ما تماس بگیرید.

روابط عمومی پارس مدرن

عنوان: سرپرست روابط عمومی
اطلاعات تماس: info@parsmodern.com

نیروی انسانی پارس مدرن

عنوان: سرپرست نیروی انسانی
اطلاعات تماس: hr@parsmodern.com

مدیریت فروش پارس مدرن

عنوان: سرپرست فروش
اطلاعات تماس: sales@parsmodern.com
سایت در حال به روزرسانی است: مشاوره و خرید: ۴۵۴۱۲۰۰۰-۰۲۱