سوالات متداول

آیا امکان ارائه گارانتی در شهرستان ها نیز وجود دارد؟

شرکت جی اند بی کلیه خدمات مربوط به گارانتی محصولات خود را در سطح کشور ارائه می دهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد پیگیری خدمات مربوط به محصولات G&B می توانید به لیست نمایندگان خدمات مراجعه نمایید.

آیا امکان تامین قطعات توسط نماینده وجود دارد؟

شرکت جی اند بی کلیه خدمات مربوط به گارانتی محصولات خود را در سطح کشور ارائه می دهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد پیگیری خدمات مربوط به محصولات G&B می توانید به لیست نمایندگان خدمات مراجعه نمایید.

نحوه درخواست نمایندگی به چه صورت است؟

شرکت جی اند بی کلیه خدمات مربوط به گارانتی محصولات خود را در سطح کشور ارائه می دهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد پیگیری خدمات مربوط به محصولات G&B می توانید به لیست نمایندگان خدمات مراجعه نمایید.

سایت در حال به روزرسانی است: مشاوره و خرید: ۴۵۴۱۲۰۰۰-۰۲۱